Skip to main content

Ohjelma

PERJANTAI 20.3.2015

09:00 - Ilmoittautuminen ja kahvit (Otakaari 5A)

09:30 - Unto K. Laine, XXIX Fonetiikan päivien avaussanat

Perjantai istunto I: puheenjohtaja Martti Vainio

09:40 - Ylinen, Bosseler, Junttila & Huotilainen, Ennakointi nopeuttaa äänteiden tunnistusta 1–2-vuotiailla

10:00 - Ullakonoja, Kuronen, Dufva & Tergujeff, Fokus ääntämisen oppimiseen (vieraat kielet)

10:20 - Palo, Schaeffler & Scobbie, Determination of articulatory reaction time by automatic segmentation of tongue ultrasound

10:40 - Einar Meister & Lya Meister, F0 characteristics of Estonian adolescents


11:00 – 12:40 LOUNAS (Nettikahvila, Otakaari 5 A)


Perjantai istunto II: puheenjohtaja Stefan Werner

12:40 - Anna Puupponen, Päänliikkeet suomalaisessa viittomakielessä foneettisesta näkökulmasta

13:00 - Järvinen, O'Dell & Aaltonen, Vowel characteristics in native and foreign languages

13:20 - Janne Savela & Osmo Eerola, Sanakontekstin vaikutus vokaaliprototyyppien sijoittumiseen vokaaliavaruudessa

13:40 - Martti Vainio, Foneettinen tutkimus Helsingin yliopistossa


14:00 – 14:30 KAHVITAUKO


Perjantai istunto III: puheenjohtaja Michael O'dell

14:30 - Riikka Ylitalo, Aksentoitujen CV.CV-rakenteisten sanojen F0 ja segmenttikestot Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa

14:50 - Malisz, O'Dell, Nieminen & Wagner, Assessing speech tempo and its influence on rhythm

15:10 - Tommi Jantunen, Rinnastuksen prosodiaa suomalaisessa viittomakielessä


15:30 - POSTERIT (Otakaari 5A, aula)

17:00 - I päivä päättyy - siirrytään illalliselle

19:00 - ILLALLINEN (Kappelin Kellari)


LAUANTAI 21.3.2015

Lauantai istunto I: puheenjohtaja Maija Peltola

10:00 - Waaramaa, Niemi & Eerola J., Transforming emotional speech into graphic musical form

10:20 - Nieminen, Kurki, Behravan & Kallio, Puheaineiston keruusta verkossa sekä havaintoja aineistosta

10:40 - Manu Airaksinen & Paavo Alku, Recent developments in glottal inverse filtering


11:00 – 12:00 LOUNAS (Nettikahvila, Otakaari 5 A)


Lauantai istunto II: puheenjohtaja Mikko Kurimo

12:00 - Šimko, Lehtinen & Beňuš, Hyperarticulation in Lombard speech: qualitative and quantitative comparison between Finnish and Slovak

12:20 - Leino, Enarvi & Kurimo, Akustisen mallin MAP adaptointi puheentunnistuksessa

12:40 - Grönroos, Jokinen, Hiovain, Kurimo & Virpioja, Pohjoissaamen morfologisen segmentaation aktiivinen oppiminen pienin resurssein

13:00 - LOPPUSANAT


POSTERIT


Lintunen, Nieminen & Ullakonoja, Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkoston esittely

Satu Hopponen, Miten kvantaalisuudelle käy? Suomen pyöreiden etuvokaalien akustiikkaa tarkastelemassa

Katja Immonen & Maija S. Peltola, Kielitaustan vaikutus lasten vieraan kielen oppimiseen

Peltola K., Tamminen, Bosch-Galceran, Alku & Peltola M.S., Äidinkielen äännejärjestelmän vaikutus uuden vieraan kielen äänteen oppimisessa

Henna Tamminen & Maija S. Peltola, Harjoittelu vahvistaa kielen oppijoiden muistijälkiä ja havaitsemista

Jähi, Alku & Peltola M.S., Miten kieliharrastus vaikuttaa vieraan äänteen oppimiseen ikääntyneillä?

Saloranta, Alku & Peltola M.S., Suomen fonologisen pituusopposition harjoittaminen ohjeistetulla kuuntele ja toista –harjoittelulla

André Mansikkaniemi & Mikko Kurimo, Improving recognition of foreign names in Finnish speech recognition

Ramírez López, Ono, Remes, Palomäki & Kurimo, Improving independent vector analysis in speech and noise separation tasks

Seshadri, Räsänen & Laine U.K., Model-based unsupervised segmentation of speech

Kalle Palomäki & Heikki Kallasjoki, Puheen tunnistus kaikuisissa olosuhteissa ohjaamattomaan oppimiseen perustuvan menetelmän avulla

Aho, Musse & Toivola, Somalinkielisten suomen ääntämisestä

Sofoklis Kakouros & Okko Räsänen, Prosodic predictability in the perception of prominence in speech

Hannukainen, Malinen, Murtola, & Palo, Simulation of Vowel Sounds with 3D Printed Vocal Tracts